LIÊN HỆ

Vui lòng điền thông tin bên dưới để gửi câu hỏi về cho chúng tôi


 • Mục đích thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu khách hàng thực hiện chủ yếu trên Website này.

  Các thông tin: họ và tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ.

  Mục đích:

  ① Khách hàng bắt buộc đăng ký tài khoản để mua hàng.

  ② Bán hàng và giao hàng.

  ③ Xác định chính xác phần thanh toán và giao hàng cho khách.


 • Phạm vi sử dụng thông tin

  - Quản lí việc đặt hàng và giao hàng.

  - Thông báo về việc giao hàng.

  - Thực hiện thông báo và cập nhật các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi, thông tin sản phẩm...

  - Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

  - Chia sẻ thông tin liên lạc của khách hàng cho bộ phận giao hàng.


 • Đơn vị quản lí thông tin

  CARICO CO., LTD

  579Yonezu-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka

  079 2254402

  com_vn@cari-co.co.jp


 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin khi không có sự đồng ý của khách hàng. Trừ những trường hợp yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

  - Trường hợp hệ thống bị xâm nhập dẫn đến mất dữ liệu hoặc lộ thông tin khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm điều tra xử lí kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

  - Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi khách hàng nếu xét thấy các thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng kí ban đầu là không chính xác.